فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

Applied microbiology in food industry
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی با هدف انتشار آخرین نتایج علمی محققان گرامی، هر فصل به چاپ می‌رسد. لازم به ذکر است که به منظور ارتقای سطح علمی، تنها مقالاتی در این مجله به چاپ می رسند که مبتنی بر کار تحقیقاتی نویسندگان بوده و علاوه بر رعایت اصول نگارش علمی، اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود. لازم به ذکر است که مسئولیت حفظ حقوق دیگر مؤلفان به عهده نویسندۀ مسئول است و تمامی مکاتبات با وی صورت می گیرد.

مقاله دریافتی، تنها در صورت رعایت دستورالعمل های نگارشی برای داوران ارسال خواهد شد. نویسنده مسئول می بایست در صورت نیاز اصلاحات مورد نظر داوران را حداکثر ظرف دوهفته اعمال و مقالۀ بازنویسی ­شده را به دفتر فصلنامه ارسال نماید. عدم ارسال مقاله در مهلت مذکور به منزله انصراف مؤلف/مؤلفان از چاپ مقاله تلقی خواهد شد.

در صورت تایید، مقاله پذیرش شده و در نوبت چاپ قرار می گیرد.

نخست در هیأت تحریریه بررسی و ارزیابی می شود و در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می گردد. پس از وصول دیدگاههای داوران نتایج و امتیازات کسب شده در هیأت تحریریه مطرح می شود و در صورت کسب امتیازات کافی و پذیرش آن، در نوبت چاپ قرار می گیرد.

محقق گرانقدر به منظور تسریع در روند چاپ، خواهشمند است  لطفاً دستورالعمل نگارش مقاله را به دقت مطالعه نموده و سپس مقاله خود را بر این اساس تهیه و به دفتر محله ارسال نمایید. لازم به ذکر است که نویسنده مسئول باید فرم برگه مشخصات را نیز از سایت مجله (www.bamj.ir) دانلود و تکمیل کرده و به همراه فایل مقاله به صورت Word به دفتر مجله ارسال نماید.