پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

Library and Information Research Journalپوستر پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

این مجله مقاله‏ های تالیفی و پژوهشی در قلمرو‏های کتابداری و اطلاع‏ رسانی را که با توجه به نکته‏ های زیر تدوین شده باشند منتشر می‏کند:

۱-مقاله‏‏ هایی که نظریه‏ ها، راهکارها و روش‏های نویی را به جامعه علمی قلمروهای پیش گفته ارائه می‏کنند؛

۲-مقاله‏ هایی که نظریه‏ ها و پژوهش‏های نویی در قلمروهای پیش گفته را مورد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی قرار می‏ دهند؛

۳-مقاله‏ هایی که روش‏ها و ابزارهای بهبود کیفی و کمی قلمرو کتابداری و اطلاع ‏رسانی را به گونه‏ ای مستدل به تصویر می‏ کشند.

نویسندگان محترم مقالات : برای ارسال مقاله بایستی ابتدا با درج مشخصات کامل و دقیق در وبگاه مجله ثبت نام نمایید، سپس فایل مقاله را که قبلا با فرمت مطلوب مجله تهیه و تنظیم کرده اید از طریق نقش نویسنده خود ارسال نمایید.
در صورتیکه مقاله مطابق فرمت اعلام شده در بخش " نحوه نگارش و ارسال مقاله " تنظیم نشده باشد مورد بررسی قرار نمی گیرد.