فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly)پوستر فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

پس از انتشار دهمین شماره فصلنامه "دانش پیشگیری و مدیریت بحران " ، این فصلنامه موفق به کسب رتبه علمی - ترویجی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری گردید.

به همین جهت از اندیشمندان ، اساتید ، پژوهشگران و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی دعوت می گردد نتایج تحقیقات و یافته های مطالعاتی خود را در قالب مقاله با رویکرد علمی- ترویجی براساس محورهای اصلی چرخه مدیریت بحران های شهری (پیشگیری، آمادگی ، مقابله، بازسازی و بازتوانی) به دفتر فصلنامه ارسال نمایید.
بدیهی است پس از طی مراحل ارزیابی و داوری، در صورت تایید نسبت به انتشار آن اقدام خواهد شد.

محورهای کلی:

مفهوم شناسی و چیستی بحران

  • ارایه یافته‌های شناختی از چگونگی مدیریت بحران حوادث طبیعی از سوی دیگر کشورها
  • نحوه استفاده از تجربیات سایر کشورها در مدیریت بحران
  • بکارگیری فناوری‌های نوین در کاهش خسارات وارده در حوادث طبیعی
  • تبیین راهبردها و تاکتیک‌ها در حوزه مدیریت بحران
  • تبیین اهمیت رویکرد اجتماعی و فرهنگی در حوزه مدیریت بحران
  • راهبردها و تاکتیکهای مدیریت بحران
  •   پیشگیری
  • آمادگی و عملیات
  • مقابله
  • بازسازی و بازتوانی