دوفصلنامه حقوق بشر

دوفصلنامه حقوق بشر

Human Rightsپوستر دوفصلنامه حقوق بشر

دوفصلنامه حقوق بشر توسط مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی منتشر می شود و بر اساس آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به دریافت رتبه علمی با درجه الف گردید.

این نشریه با در نظر گرفتن استاندارهای مقالات علمی تمام مقالات مرتبط به حوزه حقوق بشر را به چاپ می رساند.

از جمله موضوعات تحت پوشش نشریه ، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر اسلامی می باشد.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در این زمینه به دبیرخانه نشریه ارسال نمایند.