فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

Studies of Applied Sciences in Engineeringپوستر فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی توسط مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران در شیراز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه علوم کاربردی در مهندسی با محورهای زیر مقاله می پذیرد:

 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی برق
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی معماری
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی متالوژی
 • مهندسی معدن
 • مهندسی عمران
 • مهندسی کامپیوتر
 • آمار و ریاضیات
 • اقتصاد
 • مدیریت
 • شیمی کاربردی
 • فیزیک
 • ایمونولوژی
 • علوم آزمایشگاهی
 • زیست شناسی
 • علوم زیستی
 • زمین شناسی
 • بیوتکنولوژی