فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید

فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید

Studies of Industrial Engineering & Production Managementپوستر فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید

فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید توسط مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران در شیراز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

مهندسی صنایع مدیریت تولید:

 • بهینه‌سازی (مدل‌سازی و الگوریتم حل)
 • -تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت
 • مدیریت تولید و موجودی‌ها
 • مدیریت/مهندسی کیفیت و بهره‌وری
 • بهینه‌سازی مدل‌های زنجیره تامین و پشتیبانی
 • مدیریت/مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی
 • سیستم‌های مدیریت سازمان (استراتژیک، منابع انسانی، دانش، فرایندها)
 • سیستم‌های سلامت
 • تعمیرات و نگهداری و قابلیت اطمینان
 • مدیریت و کنترل پروژه
 • کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم‌گیری و مدیریت سازمان
 • طراحی سیستم‌های خدماتی، ساخت و اتوماسیون
 • مهندسی ایمنی و ارگونومی
 • مطالعه موردی صنایع (نفت و گاز، انرژی، خودروسازی، بانکداری و…
 • اقتصاد مهندسی و مهندسی مالی
 • طراحی سیستم های تولیدی و خدماتی
 • مدیریت زنجیره تامین و لجستیک صنعتی و خدماتی
 • مهندسی ساخت و تولید
 • و سایر محور های مرتبط