فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک

فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک

Veterinary Research & Biological Productsپوستر فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک نشریه ای علمی با مجوز رسمی از دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در تداوم فعالیت نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) منتشر می گردد. در فرآیند ارزیابی و چاپ مقالات تلاش می شود بستری جهت نشر و در دسترس قرار گرفتن پژوهش های نوآورانه و با کیفیت محققین کشور در حوزه دامپزشکی و علوم مرتبط و همچنین فرآورده های بیولوژیک دارای کاربرد پزشکی و دامپزشکی، فراهم گردد.

نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک با هدف نشر دستاوردهای علمی نوین و ارتقاء دانش پژوهشگران اقدام به انتشار یافته های پژوهشی دارای کیفیت علمی در زمینه های مختلف علوم دامپزشکی و زیست پزشکی می نماید. یافته های علمی به روز در زمینه های بهداشت و پرورش دامها، بهداشت مواد غذائی، اپید میولوژی، بیماریزایی، ایمنی شناسی، زیست فن آوری، تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی با تمرکز بر بیماریهای عفونی و فرآورده های بیولوژیک مرتبط در قالب مقالات کامل تحقیقی، کوتاه، گزارشات موردی و مقالات مروری مورد ارزیابی و با رعایت کامل معیارهای اخلاقی نشر، به چاپ می­رسند.

همچنین مطالعات بیوانفورماتیک نوآورانه و تحقیقات منتج به بیان ژن، در صورت ارزیابی و احراز کارآمدی آنها در تولید احتمالی فرآورده های بیولوژیک، نیز ممکن است برای انتشار پس از طی مراحل داوری مورد ملاحظه قرار گیرند.