فصلنامه رویکردهای نوین در روانشناسی

فصلنامه رویکردهای نوین در روانشناسی

Journal of Emerging Trends in Psychologyپوستر فصلنامه رویکردهای نوین در روانشناسی

فصلنامه رویکردهای نوین در روانشناسی،وابسته به دانشگاه علمی کاربردی گچساران (1) از تمامی استادان، پژوهشگران،صاحب نظران،و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به منظور ارسال مقالات پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط با روانشناسی دعوت به عمل می آورد.

این نشریه در حوزه های  روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانشناسی صنعتی و سازمانی،روانشناسی کودکان استثنایی و روانشناسی سلامت، به زبان فارسی مقاله منتشر می نماید.