فصلنامه رهیافتی در مدیریت نوین

فصلنامه رهیافتی در مدیریت نوین

Journal of Modern Managmentپوستر فصلنامه رهیافتی در مدیریت نوین

فصلنامه رهیافتی در مدیریت نوین، توسط دانشگاه علمی کاربردی شماره(۱) گچساران به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

۱.مدیریت صنعتی

۲.مدیریت دولتی

۳.مدیریت بازرگانی