فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی

فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی

New Research in the Humanitiesپوستر فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی

تحقیقات جدید در علوم انسانی مجله‌ای دانشگاهی است که پژوهش‌‌های تجربی و نظری در حوزه‌‌های علوم‌انسانی را منتشر می‌‌کند. هدف از انتشار این نشریه، معرفی آخرین یافته‌های پژوهشی و نظری پژوهشگران و اندیشمندان حوزه علوم انسانی در کشور است. مجله از چاپ مقالات اندیشمندان و پژوهشگران خارجی نیز استقبال می‌کند به‌شرط آن که در چارچوب اهداف نشریه باشند.

فصلنامه « تحقیقات جدید در علوم انسانی»، نشریه‌ای است حاوی مطالب تخصصی در حوزه علوم انسانی، که با هدف نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی، به ویژه متون درسی و کمک درسی دانشگاه‌ها، شناسایی نقاط مثبت و ضعف این متون و مساعدت در جهت بهبود امتیازها و رفع نواقص و اشکال‌های احتمالی موجود در این متون و در کل ایجاد شرایط لازم جهت بهبود کمی، کیفی، علمی و آموزشی منابع درسی، با نام «فصل‌نامه تحقیقات جدید در علوم انسانی » در بهار ۱۳۹۸ منتشر شد.