دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ

دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ

Journal of History & Cultureپوستر دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ

ر سال ۱۳۵۸ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرنظام سیاسی کشور، ادامه کار نشریه در محاق تعطیل درآمد و این تعطیلی تا سال ۱۳۷۳، یعنی به مدت پانزده سال، ادامه یافت. در سال ۱۳۷۲ استاد فرزانه مرحوم دکتر سیدمهدی‌ صانعی که در آن سالها بر دانشکده ریاست داشت، برای از سرگیری فعالیت نشریه به تلاشهایی دست زد. این تلاشها در سال ۱۳۷۳ به بار نشست و پس از پانزده سال تعطیلی بیست و نهمین شماره نشریه به مدیریت استاد غلامرضا نافلی انتشار یافت. پیش از انتشار شماره سی‌ام، نافلی به عارضه قلبی گرفتار آمد و چند ماه بعد بر اثر همین عارضه به جوار رحمت حق شتافت. سپس مرحوم دکتر محمود یزدی مطلق مشهور به «فاضل» مدیریت نشریه را عهده‌دار گشت. درسال ۱۳۷۶ «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور» (وابسته به وزارت علوم) به موجب رای جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۷۶، نشریه را حایز دریافت درجه علمی پژوهشی شناخت.

در پی تلاشهای چند سال اخیر برای تخصصی کردن نشریه های علمی، در سال ۱۳۸۷ مدیر کل محترم امور پژوهشی وزارت متبوع طی نامه شماره ۴۴۴۲/۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۶به این نشریه اجازه داده است در چهار حوزه تخصصی فعالیت و برای هر حوزه تخصصی دو شماره در سال نشریه منتشر کند. متعاقب این اجازه، از مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ چهار عنوان تخصصی ذیل انتشار می یابد:

یک: فقه و اصول
دو: علوم قرآن و حدیث
سه: فلسفه و کلام
چهار: تاریخ و فرهنگ

موضوعات تحت پوشش:
تاریخ اسلام
تاریخ تمدن اسلامی
تاریخ فرهنگ اسلامی
تاریخ هنرهای اسلامی
تاریخ نگاری اسلامی
تاریخ سیاسی اسلام
تاریخ علم در تمدن اسلامی