مجله مراقبتهای پیشگیرانه در مجله پرستاری و مامایی

مجله مراقبتهای پیشگیرانه در مجله پرستاری و مامایی

Preventive Care in Nursing and Midwifery Journalپوستر مجله مراقبتهای پیشگیرانه در مجله پرستاری و مامایی

Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal Is the official scientific, peer reviewed open access  quarterly publication of the Nursing And Midwifery Faculty, Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. This Journal aims to  promote and disseminate the findings of modern science and research in the field of nursing and midwifery care with an emphasis on the three levels of prevention.