فصلنامه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

فصلنامه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

Journal Of Research Approaches in Social Sciencesپوستر فصلنامه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

مجله‌ی علمی «رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی» به عنوان یکی از مجلات علمی در سال ۱۳۹۴ متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد.

 هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمی پژوهشگران سراسر کشور در زمینه های مختلف علوم انسانی و بالاخص علوم اجتماعی می باشد. این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی  محققان کشور را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های داده یی معتبر کشور نمایه نماید.

این فصلنامه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

علوم اجتماعی و رفتاری،  حسابداری، علوم اقتصادی، روانشناسی وتعلیم تربیت اسلامی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، فلسفه و فلسفه علم، جامعه شناسی مردم شناسی وارتباطات، زبان شناسی وادبیات، مدیریت (گرایش های مختلف)، حقوق و الهیات، مدیریت آموزشی و سایر موضوعات مرتبط