ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

The Journal Of New Advances In Behavioral Sciencesپوستر ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

مجله علمی تخصصی"پیشرفت های نوین در علوم رفتاری" به صورت ماهنامه و با هدف ارائه تازه ترین نتایج تحقیقات، نظریه‌ها و دستاوردهای علمی در حوزه های مختلف روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی،ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه‌ی آموخته‌ها و تجربیات تازه علمی و آشنا کردن دانش آموختگان رشته‌های تحصیلی مزبور با آخرین یافته‌های علمی در حیطه‌های مورد نظر منتشر می شود.

علاقه مندان می توانند در حوزه های زیر نسبت به ارسال مقالات اقدام نمایند:

روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کودک، روانشناسی استثنایی، روانشناسی اجتماعی، مشاوره و راهنمایی، مشاوره خانواده، مشاوره تحصیلی، توانبخشی، علوم تربیتی (تمام گرایش ها) و جامعه شناسی و سایر گرایش های مرتبط