مجله ‌بلورشناسی و کانی شناسی ایران

مجله ‌بلورشناسی و کانی شناسی ایران

Irananin Journal of Crystallography and Mineralogy
هدف از انتشار مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران است که از طریق خواندن مقالات یکدیگر و نقد و بررسی آنها ممکن می گردد. هیات تحریریه مجله امیدوار است که از این طریق امکان آشنایی سریعتر و بهتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در آغاز پژوهش خود هستند با حوزه‌های پژوهشی جدید بلورشناسی و کانی شناسی فراهم ‌شود. مقاله‌های این مجله پژوهشی (عمدتاً تجربی) و یادداشت پژوهشی در زمینه بلورشناسی، کانی شناسی و علوم وابسته است. معیارهای اصلی مجله برای پذیرش مقالات عبارتند از نوآوری، اهمیت و اصالت. تمامی مقالات دریافتی بدون استثناء داوری و در صورت پذیرش ویرایش خواهند شد. هر مقاله حداقل توسط دو متخصص مناسب داوری می‌شود. لازم است مؤلفین هنگام ارسال مقاله، حداقل فهرستی از سه داور پیشنهادی خود را به مجله اعلام کنند. این مجله مقالات کاربردی با محتوای علمی پژوهشی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند و همچنین مقالات ناشی از پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکترا را که معیارهای فوق را برآورده کنند مورد توجه ویژه قرار می‌دهد.