مجله سنجش و ایمنی پرتو

مجله سنجش و ایمنی پرتو

Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران با همکاری دانشگاه کاشان مجله ای تحت عنوان مجله سنجش و ایمنی پرتو چاپ و منتشر می نماید.

  این مجله با توجه به اهدافش مقاله‌هایی را چاپ می‌کند که:

  • اصیل بوده و حاوی یافته‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف ایمنی و سنجش پرتو و رشته‌‌‌های مرتبط با آن باشند.
  • قبلا چاپ نشده باشند و در نشریات دیگر تحت بررسی برای چاپ نباشند.
  • مقالاتی که در کنفرانسها ارائه شده باشند نیز قابل بررسی است به شرطی که بخش عمده آنها در مقاله‌نامه به چاپ نرسیده باشد.
  • مقالات به زبان فارسی همراه با چکیده فارسی و انگلیسی پذیرفته می‌شوند.
  • تعداد صفحات مقاله‌های عادی حداکثر ۱۰ صفحه مجله را به خود اختصاص می دهند.
  • محتوای علمی همه مقالات به طور یکسان مورد قضاوت قرار می‌گیرند.
  • مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسندگان مقاله می‌باشد.
  • ویرایش مقالات پذیرفته شده از اختیارات ویراستاران مجله خواهد بود.
  • نقل مطالب از این مجله با ذکر نام مجله و نویسندگان بلامانع است.