دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری

دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری

Journal of Training & Learning Researchesپوستر دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری

دوفصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری از تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۲ دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این نشریه تا سال ۱۳۸۹ با نام«دانشور رفتار» و به صورت دوماهنامه منتشر شده و از سال ۱۳۹۰ از این نشریه تفکیک و به صورت دوفصلنامه به انتشار مقاله‌های تخصصی در حوزه بهبود آموزش در نظام آموزشی و تسهیل فرایند یاددهی - یادگیری می‌پردازد.

نشریه در حوزه های بهبود آموزش در نظام آموزشی و تسهیل فرایند یاددهی - یادگیری مقاله می پذیرد.

علاقه‌مندان برای ارسال مقالات خود به این نشریه لازم است پیش از ارسال مقالات، راهنمای نگارش مقاله در نشریه پژوهش‌های آموزش و یادگیری را مطالعه نموده و مقاله خود را بر این اساس تنظیم نمایند. سپس اقدام به ثبت نام در وبگاه نشریه و ارسال مقاله خود از این طریق نمایند.