مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

Journal of Neyshabur University of Medical Sciencesپوستر مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

مجله ­ی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور به همت مدیریت امور پژوهشی این دانشکده و با هدف ترویج و انتشار یافته‌های علمی مبتنی بر پژوهش و بالابردن سطح آگاهی و نیز آموزش و انتقال مفاهیم علمی، پژوهشی انجام شده به سایر همکاران، در زمینه ­ های پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، بهداشت و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به چاپ می‌رسد.

این مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسی با خلاصه مقالات انگلیسی منتشر می­ شود.