دوفصلنامه نوین سلامت

دوفصلنامه نوین سلامت

Novin Health Journal
مجله علمی نوین سلامت افتخار دارد تا نتایج حاصل از پژوهش های اساتید، دانش پژوهان و نویسندگان محترم را که در حوزه "سلامت و علوم پزشکی" در سرتاسر کشور انجام شده است به صورت دوفصلنامه منتشر نماید. از نویسندگان گرامی تقاضا می شود پیش از تدوین و ارسال  مقالات خود به مجله، به راهنمای نگارش مقالات توجه نمایند.