دوماهنامه بین المللی علوم کاربردی در تربیت بدنی

دوماهنامه بین المللی علوم کاربردی در تربیت بدنی

International journal of applied science in physical educationپوستر دوماهنامه بین المللی علوم کاربردی در تربیت بدنی

ژورنال بین المللی علوم کاربردی در  تربیت بدنی (International journal of applied science in physical education) ، با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقر، به زبان انگلیسی منتشر شد.

بدین وسیله از پژوهشگران ، دانشجویان و اساتید این حوزه، دعوت میشود تا مقالات خود را  از طریق سایت مجله ارسال نمایند. این نشریه در رابطه با موضوعات زیر مقاله می پذیرد.

 • مدیریت ورزشی
 •  فیزیولوژی ورزشی
 •  ارتقاء سلامت عمومی
 • بیومکانیک
 • تغذیه
 •  رفتار ورزشی
 •  مربی گری
 •  تربیت بدنی
 •  درمان های ورزشی
 •  رشد و تربیت
 •  راهکار های درمانی و ...