فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

IT Management Studiesپوستر فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

فصلنامه مطالعات مدیریت کسب ‌وکار هوشمند، نشریه‌ای کاربرد محور و بین‌رشته‌ای است که با هدف ارتقای هوشمندی کسب ‌وکار ، اقدام به بررسی و چاپ مقالات علمی پژوهشی می‌نماید. حوزه‌های اصلی فعالیت فصلنامه عبارتند از:

۱- رویکردهای مدیریتی در حوزه کسب‌ وکار هوشمند

۲- علم داده، هوشمندی و تحلیل‌های آینده ‌نگر

۳- مدیریت داده، اطلاعات و دانش در حوزه کسب‌وکار هوشمند

۴- توسعه سامانه های هوشمند

۵- سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی

۶- شبکه های اجتماعی و بنگاه های شبکه ای

۷- حاکمیت، زیرساخت و استانداردهای کسب ‌وکارهای هوشمند

۸- امنیت، حریم خصوصی و ملاحظات اخلاقیدرکسب ‌وکارهای هوشمند