پژوهشنامه ادب غنایی

پژوهشنامه ادب غنایی

Journal of Lyrical Literature Researchesپوستر پژوهشنامه ادب غنایی

پژوهشنامه ادب غنایی با هدف انتشار پژوهش های اصیل در زمینه ادبیات غنایی منتشر می گردد.همچنین،این مجله فقط مقاله هایی را خواهد پذیرفت که حاصل نوآوری و پژوهش نویسنده یا نویسندگان در زمینه ادب غنایی باشد.

پژوهشنامه ادب غنایی که قبلا با عنوان مجله زبان و ادبیات فارسی منتشر می شد براساس نامه ی شماره ی ۱۰۶۹۱/۳ مورخ ۸۷.۱۲.۲۸ از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه ی علمی-پژوهشی دریافت کرده است. همچنین بر اساس نامه شماره ۱۱۶/۱۱/۳ مورخ ۸۸.۲.۸ این اعتبار به سه شماره ی ۸،۹،و ۱۰ مجله نیز تسری می یابد.

پژوهشنامه ادب غنایی با هدف گسترش دامنه تحقیق و پژوهش و آشنایی علاقه مندان با مسایل حوزه ادب غنایی منتشر می­شود. بنابراین مقالاتی را مورد بررسی قرار می دهد که در ارتباط با منظومه های غنایی، مراثی، فراق نامه ­ها، سرودهای دینی، اشعار عاشقانه، فلسفی، عرفانی، هجو، مدح، حبسیه، مفاخره، ساقی نامه، مناجات نامه، مغنی نامه، تغزل و... باشد. از دیگر اهداف این نشریه"بررسی و تبیین مبانی فرهنگی- هنری ادبیات غنایی"،"شناسایی و معرفی آثار برجسته شعر و نثر ادب غنایی" ، "بررسی و تبیین مبانی علمی ادبیات غنایی" و "سبک شناسی و نقد آثار این حوزه" است.