فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی

فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی

Journal of Natural Environmental Hazardsپوستر فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی

مخاطرات محیطی  به عنوان یکی از تهدیدات جوامع بشری و مانعی بر سر راه توسعه پایدار در سالهای اخیر اهمیتی زیادی پیدا کرده ­اند. بدون شک با توجه به افزایش جمعیت جهان، فشار بیش از حد به منابع طبیعی و محیط زیست و اقلیم در حال گذر مخاطرات محیطی در برنامه ­ریزی­های کشورهای مختلف اولویت­های بالایی را به خود اختصاص می­دهند.

 مجله مخاطرات محیط طبیعی با تلاش اعضای هیات تحریریه، مسئولین دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی و دانشگاه سیستان و بلوچستان از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فنآوری رتبه علمی- پژوهشی اخذ نمود. مجوز انتشار علمی پژوهشی دفتر نشریات طی نامه شماره ۳/۱۸/۴۲۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ صادر گردیده است. همچنین شماره شاپا مجله مخاطرات محیط طبیعی  ۶۳۵۳-۲۳۴۵ می باشد.
علاقمندان به ارسال مقاله می توانند، مقالات خود را از طریق در زمینه های مختلف مخاطرات محیط طبیعی به آدرس مجله ارسال نمایند.
هر گونه سوال در رابطه با سامانه را نیز از طریق ایمیل Ehazards@hotmail.com و یا Ehazards@usb.ac.ir پیگیری فرمایید.
لازم به یادآوری است نام مجله تا شماره ۴ مجله مخاطرات محیطی بود که بنابر پیشنهاد کمیسیون نشریات کشور به مجله مخاطرات محیط طبیعی تغییر نام یافت.