فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری

فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری

Human Rights Research Letterپوستر فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری

فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، نشریه ای است که با هدف معرفی، نقد ، بررسی و اطلاع رسانی، انعکاس نقادانه وضعیت حقوق بشر ، قصد دارد تازه هایی را در خور بازار نشر این حوزه قرار دهد تا از این رهگذر به ارتقای کمی و کیفی حقوق بشر اسلامی کمک کند. با توجه به گستره ی نشر و زمینه های مختلف حوزه حقوق بشر و لزوم نگاه چندبعدی به این مبحث، بازسازی مفهوم حقوق بشر نیازمند توجه بیش از پیش به نگاه تخصصی و تاثیرگذاری است که فصلنامه صیانت از حقوق زنان آن را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است. لازم به ذکر است فصلنامه دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۱۶۰۵۱ می باشد.
فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری با نام قبلی فصلنامه صیانت از حقوق زنان، با اهداف زیر منتشر می شود:
۱- ترویج و توسعه مبانی حقوق بشر اسلامی
۲- پشتیبانی فکری و اعتقادی از مخاطبان و علاقه مندان در حوزه حقوق بشر، زنان و کودکان
۳- آشنایی با اطلاعات حقوق بشر در حوزه زنان، کودکان به صورت ویژه و خاص
۴- نقد و بررسی باورهای غلط در حوزه زنان و حقوق بشر
۵- احترام به مقام کرامت انسانی و به رسمیت شناختن حقوق فردی و اجتماعی و مذاهب مختلف
محورهای کلی مقالات با دو گرایش حقوق زنان و حقوق بشر در این فصلنامه به این صورت خواهد بود:
حقوق بشر
حقوق زنان
حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
حقوق عمومی
حقوق کیفری

و سایر موضوعات حقوقی که مرتبط با اهداف و کارکردهای موسسه و با گرایش حقوق زنان و حقوق بشر باشد.