ماهنامه پژوهش های نوین علوم مهندسی

ماهنامه پژوهش های نوین علوم مهندسی

Journal of New research in Engineering Sciencesپوستر ماهنامه پژوهش های نوین علوم مهندسی

موسسه مدیریت دانش شباک با همکاری اساتید برجسته دانشگاهی با هدف معرفی پژوهش‌های علوم مهندسی و ایجاد فرصتی برای تبادل مطالعات و تجارب در این حوزه، نشریه پژوهش‌های نوین علوم مهندسی را منتشر می‌کند. تحریریه به منظور انتشار گسترده پژوهش‌های روزآمد از اساتید، صاحبنظران، مهندسان، دانشجویان، کارشناسان، پژوهشگران و علاقمندان محترم علوم مهندسی، دعوت می‌کند تا با ارائه مقالات علمی ارزشمند خود، در حوزه های زیر، ضمن مشارکت فعال به غنای این نشریه کمک نمایند.

 • مهندس برق و الکترونیک
 • مهندسی انرژی و فیزیک
 • مهندسی شیمی، نفت و پلیمر
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی معدن
 • مهندسی مواد و متالورژی
 • مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • مهندسی هوا فضا
 • مبانی علوم مهندسی
 • مدیریت دانش در علوم مهندسی