دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی

دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی

Journal Of Research in the Arts and Humanities
نقش علوم انسانی و هنر با کارکرد انتقادی در خصوص طرح سوالات بنیادین در فلسفه و مبانی علمی به عنوان ابزاری برای دستیابی به تفکر نواندیش، خلاق و کارآفرین در زیرساخت‌های سایر علوم و دستاوردهای آن نیز از اهمیت بسیاری در فرآیند توسعه برخوردار است. از اینرو می‌توان گفت دستیابی به توسعه بومی، همه جانبه و پایدار، جز با بذل توجه به پژوهش و مطالعه در حوزه علوم انسانی و هنر میسر نخواهد شد.

ارتقاء کیفیت پژوهش‌ها و مطالعات علمی، از مسیر انتشار نتایج مطالعات علمی و تحصصی پژوهشگران می‌گذرد. با این نگاه نشریه پژوهش در هنر و علوم انسانی توسط موسسه تحقیقانی مدیریت دانش شباک و با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش هنر و مطالعات علوم انسانی می‌پردازد. 

از اینرو از تمام اساتید، صاحبنظران، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به مطالعات علوم انسانی و هنر دعوت می‌نماید با ارسال مقالات علمی خود به از طریق وب سایت نشریه به نشانی http://rahs.ir در پربارتر کردن این نشریه ما را یاری نمایند.

محورهای نشریه پژوهش در هنر و علوم انسانی:

موضوعات مورد پذیرش در زمینه مطالعات هنر:

 •  1- هنرهای پژوهشی و پژوهش در هنر
 • 2-  هنرهای نمایشی و سینما
 • 3-  مرمت، احیا و بازسازی
 • 4- هنرهای تصویری و طراحی
 •  5- موسیقی
 • 6- معماری و شهرسازی
 • 7- هنرهای تجسمی و موضوعات دیگر در هنر
 • 8- دیگر موضوعات در مطالعات هنر و پژوهش‌های میان رشته‌ای

موضوعات مورد پذیرش در زمینه پژوهش‌های علوم انسانی:

 •  1- علوم اجتماعی و جامعه‌‍شناسی
 • 2- زبان شناسی، ادبیات و آموزش
 • 3- علوم جغرافیایی
 • 4- علوم تاریخ و باستان‌شناسی
 • 5- فلسفه، الهیات و معارف اسلامی
 • 6-  روانشناسی و علوم تربیتی
 • 7- حقوق
 • 8-  علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
 • 9-  حسابداری، مدیریت و علوم اقتصادی