فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی

Quarterly Journal of Knowledge and Information Managementپوستر فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی در راستای بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های پژوهشگران و کتابداران کشور  که در عرصه مدیریت اطلاعات و  دانش فعالیت می‌کنند، با دریافت مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز نموده است.

 موضوعات تحت پوشش نشریه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی  شامل موارد زیر است:

 -          مدیریت پایگاه های اطلاعاتی

 -          مدیریت نشریات و پیایندها

 -          شیوه های نوین مدیریتی در مراکز اطلاع رسانی

 -          مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی

 -          مدیریت نشر الکترونیک و حوزه های مرتبط

 -          مدیریت دانش در مراکز اطلاعاتی

 -          مدیریت اطلاعات و حوزه های پیش روی آن در آینده

 -          مدیریت دانش در حوزه کتابخانه های دیجیتال

 -          مدیریت ذخیره و بازیابی اطلاعات

 -          مدیریت کتابخانه ها  و مراکز اطلاع رسانی

تذکر مهم: لازم به توضیح است که مقالات قبل از ارسال به داوری، از لحاظ ساختاری مورد بررسی قرار  خواهند گرفت و در صورت مطابقت با ساختار مورد نظر در فرایند داوری قرار خواهند گرفت. بنابراین خواهشمند است مطابق با فایل اصلی مقاله و فایل مشخصات نویسندگان، نسبت به انجام تنظیمات مورد نظر دقت لازم صورت گیرد.