دوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین

دوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین

Journal of Modern Medical Information Science
دوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان به صورت آنلاین منتشر می شود.

این مجله علمی ترویجی به زبان فارسی و انگلیسی در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی-مدیریت اطلاعات سلامت-انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت