فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین

فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین

Journal of Modern Medical Information Scienceپوستر فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین

فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان به صورت آنلاین منتشر می شود.

مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین به استناد مصوبات جلسه ۱۲۲ کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی گردید. 

این مجله  به زبان فارسی و انگلیسی در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی-مدیریت اطلاعات سلامت-انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت