فصلنامه آموزش علوم دریایی

فصلنامه آموزش علوم دریایی

Teaching on Marine Sciencesپوستر فصلنامه آموزش علوم دریایی

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) با اخذ مجوز از سوی ستاد انقلاب فرهنگی در تیر ماه ۱۳۵۹ افتتاح گردید.

فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی توسط دانشگاه علوم دریایی امام خمینی به زبان فارسی منتشر می شود.

علاقه مندان می توانند در حوزه های مدیریت آموزش و آموزش علوم دریایی مقالات علمی پژوهشی خود را ارسال نمایند.