فصلنامه پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی

فصلنامه پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی

Research in chemistry and chemical engineeringپوستر فصلنامه  پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی

مجله علمی پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی به عنوان یکی از مجلات علمی تحت نظارت انجمن پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی ایران متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد.

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمی پژوهشگران سراسر کشور می باشد .

این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی  محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.

علاقه مندان می توانند مقالات خود در حوزه شیمی و مهندسی شیمی را به دبیرخانه این نشریه ارسال نمایند.