فصلنامه پژوهش در علوم رایانه

فصلنامه پژوهش در علوم رایانه

Research in computer scienceپوستر فصلنامه پژوهش در علوم رایانه

مجله‌ی علمی پژوهش در علوم رایانه به عنوان یکی از مجلات علمی در سال ۱۳۹۴ متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد.

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمی پژوهشگران سراسر کشور در زمینه های مختلف علوم مهندسی رایانه و برق می باشد.

 این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلنامه، دستاوردهای علمی  محققان کشور را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های داده یی معتبر کشور نمایه نماید.