فصلنامه پژوهش در علوم رایانه

فصلنامه پژوهش در علوم رایانه

Research in computer scienceپوستر فصلنامه پژوهش در علوم رایانه

مجله ی علمی پژوهش در علوم رایانه به عنوان یکی از مجلات علمی در سال ۱۳۹۴ متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد.

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمی پژوهشگران سراسر کشور در زمینه های مختلف علوم مهندسی رایانه و برق می باشد.

این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلنامه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های داده یی معتبر کشور نمایه نماید.