فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

Applied Research in Management and Accountingپوستر فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

مجله‌ی علمی «پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری » به عنوان یکی از مجلات علمی در سال ۱۳۹۵ متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد.

هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمی پژوهشگران سراسر کشور در زمینه های مختلف علوم انسانی و بالاخص مدیریت ،حسابداری و اقتصاد می باشد. این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی  محققان کشور را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های داده یی معتبر کشور نمایه نماید.

موضوعات نشریه

 • مدیریت دولتی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت MBA
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مهندسی صنایع
 • مدیریت علوم اداری 
 •  حسابداری
 • اقتصاد و..