نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران

نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران

Journal of Research in Civil and Architectural Engineering of Iranپوستر نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران

انتقال دستاوردها و یافته های دانش بشری به شکل «نوشته ها» از فردی به افرادی و از مکانی به دیگر نقاط جهان، در طول دوران تاریخ علوم، دارای اهمیت بوده و یکی از دقیق ترین و موثرترین روش های پیشرفت جامعه ها است. در این رابطه، نشریه رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری برای پی گیری هدف های زیر انتشار می یابد:

ارتقاء هرچه بیشتر سطح علمی و فنی متخصصان جامعه
گسترش هرچه فراگیرتر مرزهای دانش بشری
به وجود آوردن امکان ارتباط بین مراکز علمی و پژوهشی و همچنین مراکز صنعتی و تحقیقاتی منطقه ای
انتشار و انتقال یافته های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته های اساتید، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و نیز دستاوردهای متخصصان صنایع گوناگون، و بالاخره
کمک موثر در حل مسایل فنی و علمی صنایع و مراکز پژوهشی منطقه ای و کشوری

نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران ، در محور اصلی «پژوهش در حوزه مهندسی عمران و معماری» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی می پردازد.

موضوعات نشریه:

مهندسی عمران
مهندسی نقشه برداری
روش های عددی
مهندسی معماری
مهندسی شهرسازی
محیط زیست و...