دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی

دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی

Journal of Rhetoric and Grammar Studiesپوستر دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی

به استحضار می‌رساند با توجه به مفاد آیین‌نامه نشریات علمی مورخ  ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ وزارت عتف و ضرورت تخصصی‌تر شدن موضوع نشریات، عنوان نشریه (علوم ادبی) به استناد نامه وزارت علوم به شماره ۱۵۶۳۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ به «پژوهش‌های دستوری و بلاغی» تغییر کرده‌ است. لازم به ذکر است که این عنوان با شناسه مجوز ۱۸۵۸۶ به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز رسیده‌ است. بنابراین از تاریخ فوق، نشریه تنها مقالات «دستوری و بلاغی» پژوهشگران گرامی را در دستور کار قرار داده‌ است و شماره ۱۷ (بهار و تابستان ۱۳۹۹) آخرین شماره «علوم ادبی» خواهد بود.

نشریه «پژوهش‌های دستوری و بلاغی» دانشگاه قم در ارزیابی سال ۱۳۹۹ موفق به اخذ رتبه ب از کمیسیون نشریات وزارت علوم شده است.

 نشریه علمی «پژوهش‌های دستوری و بلاغی» دانشکده ادبیات و علوم ­انسانی دانشگاه قم نشریه‌ای است که در حوزه مطالعات زبان و ادب فارسی منتشر می‌شود. یکی از اهداف اصلی این نشریه، گسترش، تحول و توسعه زبان و ادبیات فارسی در ایران و سایر سرزمین‌های فارسی زبان و فراهم نمودن فضایی برای عرضه دیدگاه‌‌ها و پژوهش­‌های نو در عرصه «دستور و بلاغت» است. «دستور و بلاغت» از مباحث عمده و ارکان اساسی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی به شمار می‌آید که از گذشته تاکنون مورد توجه بسی از پژوهش­‌گران این عرصه بوده‌است و نشریات علمی هم که شاخص پیشرفت علمی این قبیل تحقیقات به شمار می‌رود، بستر بسیار مناسبی است تا استادان و محققان زبان و ادبیات فارسی، پژوهش­‌های علمی خود را از این طریق ارائه و منتشر کنند. نشریه علمی «پژوهش‌های دستوری و بلاغی» تازه‌ترین یافته‌های دستوری و بلاغی پژوهشگران را می‌پذیرد.