مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف

مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف

Industrial Engineering & Managmentپوستر مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف

مجله علمی و پژوهشی «شریف»، از انتشارات دانشگاه صنعتی شریف است که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در زمینه ی پژوهش های علمی، فنی و تخصصی در میان استادان و دانشمندان و اعتلای سطح دانش نظری و علمی آنان و نیز تهیه ی مجموعه یی مفید است.

این نشریه در حوزه های زنجیره تامین، شبیه سازی سیستم، بهینه سازی، کنترل تولید، کنترل کیفیت، تحقیق در عملیات ، مدیریت پروژه و... مقاله می پذیرد.

چاپ مقالات در مجله شریف منوط به دارا بودن یکی از ویژگی های زیر است:

۱. مقالاتی که حاوی مطالب بدیع در زمینه های علمی و فنی و در مجله ی دیگری به چاپ نرسیده باشند؛ مقاله های ارائه شده در کنفرانس، از این امر مستثنی هستند و مانند سایر مقالات، ارزیابی شده و در صورت تایید به چاپ می رسند.

۲. مقالات مبتنی بر تحقیقات نظری و علمی پیشرفته، دارای یکی از مشخصات زیر:

۱.۲. با نقد و بررسی در موضوعات فنی و مهندسی، به طرح نظرهای جدیدی پرداخته و به نتایج تازه یی دست یافته باشند.

۲.۲. به اختصار و در زمینه های فنی، صنعتی و پژوهشی تدوین شده باشند.

۲.۳. پژوهش، تلخیص و استنتاج از برخی آثار برجسته ی علمی و فنی باشند.