فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

Quarterly Journal of Development & Evolution Managementپوستر فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دارای مجوز رسمی انتشار به شماره ۳۱۲۱۸۸/۸۷ از کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد و بر اساس رای هفتاد و دومین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارای مجوز علمی – پژوهشی می باشد.

همچنین این مجله دارای مجوز شماره ۲۷۷۴۳/۹۰ مورخ ۱۳۹۰.۱۰.۲۸ از هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. مخاطبان مجله مدیریت توسعه و تحول عبارتند از کلیه صاحب نظران، مولفان، صاحبان آثار و علاقه مندان به دانش مدیریت، دانشجویان، اساتید و اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی مدیریت.

موضوع اصلی این مجله در ارتباط با ارائه راه حل های موثر و کاربردی در جهت ایجاد تحول و توسعه در شاخه های مختلف علم مدیریت نظیر مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی می باشد.