فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی

فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی

Quarterly Journal of Veterinary Histologyپوستر فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی

فصلنامه ی علمی" تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی"دانشگاه آزاد شوشتر طی نامه ی شماره ی ۸۷.۴۵۲۰۳۹ مورخ ۹۰.۱۲.۰۲ و به استناد تصویب در هشتاد و پنجمین جلسه ی کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مجوز انتشار دریافت نمود.

این مجله اقدام به چاپ مقالات تحقیقاتی-پژوهشی، گزارش موردی (case report) و مقالات مروری (Review article) در رشته های مختلف علوم دامپزشکی، پزشکی و زیست شناسی و تمرکز بیشتر بر روی آناتومی، بافت شناسی، رویان شناسی، میکروب شناسی،زیست سلولی و مولکولی و بیوتکنولوژی مینماید.

هیات تحریریه ی این مجله آمادگی دارد تا در کوتاه ترین زمان ممکن در صورت پذیرش از سوی هیات داوران مقالات علمی و پژوهشی مستخرج از پژوهشی و تحقیقات اساتید، دانشجویان و پژوهشگران را به زبان فارسی منتشر نماید.