فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

Journal Of Management, Accounting and Economicsپوستر فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد " با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد می‌پردازد.

از این رو از تمام اساتید، صاحبنظران، کارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد دعوت می‌نماید با ارسال دستاوردهای علمی خود به تحریریه نشریه در پربارتر کردن این نشریه ما را یاری نمایند.