فصلنامه رفتار حرکتی

فصلنامه رفتار حرکتی

Journal of Motor Behaviorپوستر فصلنامه رفتار حرکتی

نشریه از سال ۱۳۸۸ از نشریه "پژوهش در علوم ورزشی" به نشریه تخصصی "رفتار حرکتی" تغییر نام داده و بر اساس نامه کمیسیون نشریات وزارت علوم به شماره ۲۱۱۵۱۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ امتیاز علمی- پژوهشی دریافت نموده است. این نشریه بر اساس گواهی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی به شماره ۱۶۵۶/م . د مورخ ۱۸/۷/۸۶ در مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه سازی شده است. همچنین به موجب گواهی نامه شماره ۲۲۱۴۰/۱.ت مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ این نشریه در مرکز استنادی علوم جهان اسلام موفق به اخذ ضریب تاثیر (IF) شده است.

* نشریه رفتار حرکتی بصورت فصلنامه منتشر می گردد و اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که ضمن نوآوری از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزه تخصصی مزبور برخوردار باشند.

* بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور و طبق مصوبات هیات رئیسه پژوهشگاه، جهت صدور گواهی پذیرش مقالاتی که از تاریخ یک خرداد ۱۳۹۶ دریافت شده است، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از نویسندگانی که مقالات آنان موفق به اخذ پذیرش در این نشریه شده است دریافت می گردد.

این مبلغ صرف تخصیص DOI، هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی و چاپ نشریه می شود.

* نشریه پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.