فصلنامه بوم شناسی کاربردی

فصلنامه بوم شناسی کاربردی

Iranian Journal of Applied Ecology Isfahan University Of Technologyپوستر فصلنامه بوم شناسی کاربردی

 فصلنامه علمی پژوهشی بوم شناسی کاربردی دارای مجوز کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وابسته به دانشگاه صنعتی اصفهان , با هدف اشاعه و نشر تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه اکولوژی، کمک به توسعه و اعتلای دانش اکولوژی و فراهم نمودن زمینه ی مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه ی اکولوژی منتشر می شود.

حوزه های تحت پوشش: 

  • زیست شناسی حفاظت، مدیریت زیستگاه‌ها و حیات وحش
  •  اقتصاد اکولوژیک
  • شناخت، حفاظت، و مدیریت منابع طبیعی
  • تغییرات جهانی و آلودگی‌های محیط زیست
  • اکولوژی آبهای داخلی و دریایی
  • اکولوژی کشاورزی
  •  کاربری اراضی و مدیریت سرزمین