دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی

دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی

Journal of Computational Methods in Engineeringپوستر دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی

مجله علمی پژوهشی "روشهای عددی در مهندسی (استقلال)" از سال ۱۳۶۱ با عنوان مجله "استقلال" افتخار انتشار دستاوردهای اصیل محققان و دانش پژوهان میهن عزیزمان را در زمینه های فنی و مهندسی به زبان فارسی بر عهده داشته است. در این مدت، تمام سعی و تلاش هیئت تحریریه این مجله، در راستای ارتقای سطح کیفیت مقاله های چاپ شده و حفظ معیارهای علمی جهانی از طریق داوری دقیق آن ها بوده که به کمک اساتید برجسته دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور صورت گرفته است. در سال ۱۳۸۷ با توجه به سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تخصصی شدن مجله های علمی، انتشار این مجله با نام "روش های عددی در مهندسی" در تداوم مجله استقلال و با اعتبار علمی پژوهشی، ادامه یافت. این نشریه، مقاله های محققان را در زمینه توسعه و یا استفاده از روش های عددی در مسائل مهندسی از قبیل:

- مکانیک کاربردی، دینامیک سیالات

- سازه، اندرکنش سازه-سیال

- مسایل چند مقیاسی، بهینه سازی

- الگوریتم های عددی، کاربرد روش های عددی در مقیاس با مسایل نانو

پس از داوری به چاپ می رسد. در نظر است که در آینده پس از کسب مجوزهای لازم، انتشار مقاله ها به هر دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شود. انتظار می رود زمان داوری مقاله ها با توجه به تدابیر در نظر گرفته شده برای دریافت و داوری آن ها از طریق شبکه اینترنت به کمترین مقدار ممکن کاهش یابد.