پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی

پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی

Journal of Humanities and Islamic Strategic Studiesپوستر پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی

فصلنامه پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی توسط موسسه آموزش عالی نگاره در یزد منتشر می شود.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را به زبان فارسی تحت حوزه های زیر به دبیرخانه این نشریه ارسال نمایند.

محورهای پذیرش مقاله:

علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
حقوق
فلسفه و فلسفه علم
روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
جامعه‌شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
علوم مدیریتی و حسابداری
علوم اقتصادی
هنر، معماری و شهرسازی
زبان‌شناسی و ادبیات
تاریخ و گرایش‌های آن
الهیات و معارف اسلامی
جغرافیای شهری، طبیعی، روستایی، سیاسی، گردشگری