فصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life

فصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life

International Multidisciplinary Journal of “Pure Life”
فصلنامه بین المللی میان رشته ای (IMJPL) Pure Life نخستین نشریه میان رشته ای و وزارتی جامعه المصطفی العالمیه به زبان انگلیسی است که به صورت الکترونیکی منتشر می شود و با تمرکز بر حیطه موضوعی «معنای زندگی و زیست معنوی (حیات طیبه) در عصر مدرن»، به پژوهش در مطالعات تطبیقی و میان ‌رشته‌ای در حوزه دین و زندگی، سبک زندگی، گفتگوی ادیان و مذاهب و تبلیغ در فضای مجازی می پردازد. این نشریه بین المللی، در سامانه نشریات المصطفی قرار گرفته است و نحوه ارسال مقاله نیز به این نشریه، از طریق همین نشانی صورت می پذیرد. صاحب امتیاز نشریه، جامعه المصطفی العالمیه بوده و دبیرخانه آن در دانشگاه مجازی المصطفی است که در مجموع ۳۸ عضو هیئت تحریریه از ۱۷ ملیت جهان دارد که از این تعداد، ۱۶ نفر از اعضای هیئت تحریریه، حائز رتبه استاد تمامی (پروفسوری) هستند. همچنین نشریه در ۳۸ پایگاه معتبر ملی و بین المللی نمایه می شود و بهره مند از ۱۶۲ داور از ۲۸ ملیت جهان است. فصلنامه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه که از سال ۲۰۱۵ میلادی آغاز به فعالیت نموده، هم اینک در سال نهم فعالیت خود بوده و ۲۳۳ مقاله منتشر شده در این نشریه را ۳۶۸ نویسنده از ۳۴ ملیت جهان تا شماره ۲۸ نوشته اند. IMJPL مطابق با ارزیابی سالانه رتبه بندی نشریات علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ مورخ: ۰۴/۱۰/۱۴۰۰) در سطح نشریات علمی رتبه «ب» تعیین شد. فصلنامه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه مطابق با تفاهم نامه پژوهشی، با همکاری انجمن علمی مشاوره ایران (با رتبه +A) منتشر می گردد و پردازش، ارزیابی و انشار مقالات نویسندگان، رایگان است.