دوفصلنامه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی

دوفصلنامه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی

New Findings in Veterinary Microbiology



پوستر دوفصلنامه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل در پائیز سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ مجوز از وزارت علوم جهت انتشار نشریه "تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی" گردید. در حال حاضر این مجله به صورت دو فصلنامه می‌باشد. ، زمینه کاری مجله مذکور گستره‌ی پژوهش‌های بنیادی، تحقیقات کاربردی، تحقیقات اپیدمیولوژیک و مطالعات بالینی در زمینه‌ی آخرین تحقیقات میکروب‌شناسی دامپزشکی می‌باشد. مقالات در حوزه های مختلف علم میکروبیولوژی از جمله باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، قارچ‌شناسی، تک‌یاخته‌شناسی و ایمنی‌شناسی و در حوزه های مرتبط با بیماری‌های عفونی کلیه حیوانات اهلی، پرندگان، آبزیان و حیات وحش قابل پذیرش می‌باشند.

اساتید دانشگاه، دانشجویان گرامی و پژوهشگران عزیز می‌توانند مقالات خود را از طریق این وب‌سایت با رعایت نکات درج شده در راهنمای نویسندگان برای این مجله ارسال نمایند.