دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

Educational Science from Islamic Point of View
دوفصلنامه علمی ترویجی " علوم تربیتی از دیدگاه اسلام " برای دریافت مقالات علمی از پژوهشگران و دانش‌پژوهان این رشته دعوت به عمل می‏آورد.

به منظور انعکاس دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی در مباحث تعلیم و تربیت اسلامی و زمینه ‏سازی تبادل نظر وتضارب آرای متفکران و محققان، دوفصلنامه از کلیه اساتید، دانشجویان و محققان این حوزه دعوت می‏نماید تا با ارائه مقالات خود بر غنای بیشتر این نشریه بیفزایند. هدف اصلی این دوفصلنامه، انتشار پژوهش‏های مسأله‏ محور در گستره علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی و برنامه‏‏ ریزی درسی، روان‏شناسی تربیتی و مشاوره) با رویکرد اسلامی است تا از این طریق بستر تولید علم و نظریه ‏پردازی مبتنی بر آموزه‏ های اسلام فراهم آید.

محورهای پذیرش مقالات:

-  مباحث تطبیقی در مبانی، اصول و روش های تعلیم و تربیت  از دیدگاه اسلام و غرب

 - مبانی، اصول و روشهای مدیریت آموزشی از دیدگاه اسلام

 پژوهش در حیطه های مختلف  تعلیم  و تربیت اسلامی از جمله تربیت اعتقادی  و عبادی،  تربیت علمی و عقلی، تربیت اخلاقی و اجتماعی، تربیت اقتصادی و حرفه‏ ای، تربیت هنری و....

-  کاربست آموزه‏ های اسلامی در حیطه‏ های روانشناسی تربیتی و مشاوره

 - تحلیل  و نقد جنبه های مختلف آموزش  و پرورش رسمی با دیدگاه اسلامی

 - آراء و اندیشه‏ های متفکران مسلمان در حیطه‏ های تعلیم و تربیت

-  نقش علوم تربیتی در فرهنگ سازی

- روش‏ شناسی تحقیق در علوم تربیتی با رویکرد اسلامی