دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)

دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)

Avicennian Philosophy(MESHKAAT Al - Noor)پوستر دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)

دوفصلنامه حکمت سینوی در سال ۱۳۸۸ بر اساس مصوبه ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جرگه مجلات معتبر علمی پژوهشی کشور پیوست.

در حال حاضر این مجله با بیش از سه دهه فعالیت توانسته است با دریافت سالانه بیش از ۱۵۰ مقاله و انتشار منظم دو فصل یکبار دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های داده یی معتبر کشور نمایه شود.