دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)

دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)

Avicennian Philosophy(MESHKAAT Al - Noor)
دوفصلنامه حکمت سینوی در سال ۱۳۸۸ بر اساس مصوبه ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جُرگه مجلات معتبر علمی ـ پژوهشی کشور پیوست.

در حال حاضر این مجله با بیش از  سه دهه فعالیت توانسته است با دریافت سالانه بیش از ۱۵۰ مقاله و انتشار منظم دو فصل یکبار ـ دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های داده یی معتبر کشور نمایه شود.

 اولویتهای پژوهشی:

۱ـ معرفی جریان فکری فلسفه مشائی

۲ـ معرفی و شناسایی مکتب فلسفی ابن‌سینا و امتیاز آن از سایر مکاتب فلسفی اسلامی

۳ـ بررسی ریشه‌های اندیشه‌ ابن‌سینا

۴ـ نقد و بررسی اندیشه‌های فلسفی، کلامی و منطقی ابن‌سینا و پیروان او

۵- مطالعات تطبیقی در باب اندیشه های ابن‌سینا

۶ـ بررسی مقایسه‌ای افکار ابن‌سینا و سایر فیلسوفان اسلامی و یونان و غرب

۷ـ بررسی تأثیر افکار ابن‌سینا بر سایر اندیشمندان

۸ـ بررسی رابطه فلسفه ابن‌سینا و عرفان او

۹- مبانی حکمت سینوی

۱۰- بررسی تأثیر طبیعیات قدیم در اندیشه ابن‌سینا

۱۱- روش‌شناسی (متدولوژی) ابن‌سینا

۱۲- تمایز حکمت سینوی با نظام فلسفی ارسطو

۱۳- حکمت مشرقی

۱۴- کتاب‌شناسی ابن‌سینا

۱۵- گزارش تحلیلی آثار خطی و منتشرنشده ابن‌سینا