دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)

دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)

Avicennian Philosophy(MESHKAAT Al - Noor)پوستر دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)

دوفصلنامه حکمت سینوی در سال ۱۳۸۸ بر اساس مصوبه ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جرگه مجلات معتبر علمی پژوهشی کشور پیوست.

در حال حاضر این مجله با بیش از  سه دهه فعالیت توانسته است با دریافت سالانه بیش از ۱۵۰ مقاله و انتشار منظم دو فصل یکبار دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های داده یی معتبر کشور نمایه شود.

 اولویتهای پژوهشی:

۱ معرفی جریان فکری فلسفه مشائی

۲ معرفی و شناسایی مکتب فلسفی ابن‌سینا و امتیاز آن از سایر مکاتب فلسفی اسلامی

۳ بررسی ریشه‌های اندیشه‌ ابن‌سینا

۴ نقد و بررسی اندیشه‌های فلسفی، کلامی و منطقی ابن‌سینا و پیروان او

۵- مطالعات تطبیقی در باب اندیشه های ابن‌سینا

۶ بررسی مقایسه‌ای افکار ابن‌سینا و سایر فیلسوفان اسلامی و یونان و غرب

۷ بررسی تاثیر افکار ابن‌سینا بر سایر اندیشمندان

۸ بررسی رابطه فلسفه ابن‌سینا و عرفان او

۹- مبانی حکمت سینوی

۱۰- بررسی تاثیر طبیعیات قدیم در اندیشه ابن‌سینا

۱۱- روش‌شناسی (متدولوژی) ابن‌سینا

۱۲- تمایز حکمت سینوی با نظام فلسفی ارسطو

۱۳- حکمت مشرقی

۱۴- کتاب‌شناسی ابن‌سینا

۱۵- گزارش تحلیلی آثار خطی و منتشرنشده ابن‌سینا