فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی

فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی

Journal of Researches in Mechanics of Agricultural Machineryپوستر فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی

نشریه پژوهش‌های مکانبک ماشین‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۱ به منظور انتشار دانش علمی و تخصصی در تمامی موضوعات مهندسی مکانیک بیوسیستم از قبیل طراحی ماشین‌های کشاورزی، ماشین‌های صنایع غذایی، موتورهای احتراق داخلی، مهندسی فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی و اتوماسیون در کشاورزی،‌ مهندسی فاکتورهای انسانی در حوزه کشاورزی و علوم وابسته شروع به فعالیت کرده و با اخذ مجوز رسمی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۵ با شماره مجوز ۲۶۵۹/۱۸/۳ و شماره ISSN چاپی ۶۹۰۶-۲۳۴۵ و شماره ISSN  الکترونیکی ۰۷۰۵-۲۷۸۳، با ترتیب انتشار فصلنامه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه شهرکرد بوده و با پیشرفت در حوزه‌های تحت پوشش مهندسی مکانیک بیوسیستم اعتبار علمی - پژوهشی منتشر شده است.