فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

New Applied Studies in Management, Economics and Accountingپوستر فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری با پروانه انتشار رسمی به شماره ۸۰۴۴۱ در آبان ماه ۱۳۹۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با مدیریت، اقتصاد و حسابداری و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب­نظران در زمینه های مدیریت، اقتصاد و حسابداری از سراسر کشور می­ نماید.