فصلنامه پزشکی شخصی

فصلنامه پزشکی شخصی

Personalized Medicine Journalپوستر فصلنامه پزشکی شخصی

نشریه پزشکی شخصی در قالب فصلنامه و به زبان انگلیسی منتشر می شود و این فصلنامه یک مجله بین المللی ، طیف گسترده ای از تحقیقات علمی مربوط به حوزه پزشکی شخصی را منتشر می کند: از علوم مولکولی و ترجمه ، فارماکوژنومیک / پروتئومیکس و بیولوژی سیستم ، تجزیه و تحلیل انجمن omics ، تا درمان و تشخیص بحث در مورد جنبه های نظارتی ، اجتماعی ، اخلاقی . نشریه پزشکی شخصی تلاش می کند تا یک مجله متنوع باشد که در آن مقالات اصلی ، ارتباطات کوتاه ، گزارش پرونده ها و همچنین بررسی های علمی متخصص برای چاپ در نظر گرفته شود. روند بررسی نسخه به طور معمول ۴-۸ هفته طول می کشد.

از تمامی اساتید گرامی، صاحب نظران و دانشجویان فعال در زمینه های ذیل دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این نشریه علمی ارسال نمایند. لازم به ذکر است، نشریه پزشکی شخصی مقالات را در دو بخش علمی- پژوهشی و مروری به زبان انگلیسی دریافت می نماید.در این نشریه تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات پزشکی شخصی منعکس گردد.

موضوعات تحت پوشش: پزشکی شخصی ، سرطان، فارماکوژنومیک، ژنتیک ، درمان هدفمند