پژوهش نامه حقوق اسلامی

پژوهش نامه حقوق اسلامی

The Journal of Islamic Law Researchپوستر پژوهش نامه حقوق اسلامی

فصلنامه علمی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی به کوشش دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر می شود. 

 به موجب نامه شماره ۳.۱۹۶۱۹۱ و جلسه مورخ ۹۱.۹.۲۱ کمیسیون بررسی و تعیین اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره ۳۴ پاییز و زمستان ۹۰ دارای امتیاز علمی  پژوهشی می‌باشد.

مقالات این مجله محصول تلاش اساتید، پژوهش‌گران و دانشجویان نخبه حقوق است که از طریق تولید و پژوهش و یا برگرفته از پایان‌نامه می‌باشد(مقاله ماخوذ از پایان‌نامه، زیر نظر اساتید راهنما تهیه شده‌اند)، که پس از داوری توسط  اساتید منتشر می شوند.